Preču atgr. noteikumi

Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?


1. Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pasūtījuma pieteikumu interneta veikalā www.radamkopa.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
2. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces vizuālai pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
3. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdēvējām atpakaļ atsūtītajai precei jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda ir bijusi tās saņemsanas brīdī. precei nedrīkst būt lietota, jabūt saglabātiem visiem razošanas marķējumiem un iesaiņojumam.
4. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma e-pasta nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.
5. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
6. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam www.radamkopa.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas (izņemot Piegādes izmaksas). Interneta veikals www.radamkopa.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma e-pastā norādīto bankas kontu.

Kuros gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības?
Brīdī, kad saņemsiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums.


Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:
ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta (Piemēram, materiāls tiek veidots pilnībā no jauna un dizains atbilst iepriekš saskaņotajam);

BACK TO TOP